UudisedVaata ka teisi teateid

Vallateede tänavune remont

23.05.2013

 

Tänavuses vallaeelarves on teede ja tänavate korrashoiuks kavandatud mullusest pisut enam raha. Remondi osas keskendume eelkõige kruusakattega teede seisundi parandamisele, sellele lisaks tehakse ka tolmutõrjet ja pindamist.


Vallavolikogu poolt äsja kinnitatud Luunja valla tänavate ja teede remondi tänavune kava võimaldab teostada nii kruusakattega teede korrastamist, tolmutõrjet kui ka kõvakattega teede pindamist.


Tänavuses vallaeelarves on teede korrashoiuks planeeritud kokku 238 999 eurot, sellest 85 000 remondiks, 100 000 talviseks hoolduseks, 45 000 suviseks hoolduseks ning 8000 eurot bussipeatuste jm
teedega seonduva hoolduseks.  Tänavune korrashoiu kogusumma on mullusest küll 53 tuh euro (28%) võrra suurem, kuid lisarahast tubli osa tuli kulutada lume- ja libedusetõrjele. 


Kruusakattega teid on vallas kõige enam, seetõttu on siin remondimaht suurim. Seisundi parandamist on kavandatud enam kui 30 kruusakattega teelõigu osas, kokku enam kui 8,5 km ulatuses. Kruusateedele panustatakse käesoleval aastal kokku enam kui 58 000 eurot. Pikimad lõigud on Ridaküla tee, Sirgu-Pilka tee, Kaare tee.


Teekatte pindamist tehakse tänavu 4 teelõigul kokku ligi 1,3 km ulatuses. Tänu eelmistel aastatel tehtud asfaltkattega teede pindamistöödele ei ole Luunja vallas ulatuslikke probleeme asfaldiaukudega. 

 

Tolmutõrjet kloriidiga on kavas teha 19 teelõigul kokku 8,9 km ulatuses. Pikematest lõikudest võib märkida Uus tn ning Peru tee Luunjas, Veibri tee ning osa Kantsi teest. Tolmutõrje ulatust  on aasta-aastalt suurendatud.


Remondikava koostamisele eelnes põhjalik teede olukorra hindamine vastava komisjoni poolt, mille koosseisus on teehooldusfirma, vallavalitsuse ning volikogu esindajad.
Valiku tegemisel võetakse lisaks iga konkreetse tee seisundile arvesse ka kasutajate hulka. Võimaluste piires on arvesse võetud ka elanikelt laekunud sooviavaldusi, kuigi soove on alati pisut enam kui võimalusi. 


 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011