Eelnõud

                Luunja Vallavolikogu istungi info


 Luunja vallavolikogu istung toimub neljapäeval 24. aprillil k.a. algusega kell 13.00 vallamajas


Päevakord


Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla põhimäärus“


Vallavara mahakandmine

Eelnõu


Vallateede ja -tänavate 2014.a remondi rahastamine

Eelnõu

Lisa


Volikogu määruse eelnõu. „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ teine lugemine ja määrusena kinnitamine

Eelnõu


Jaoskonnakomisjoni moodustamine

Eelnõu


Lohkva külas Marguse kinnistu (Ridaküla tee 6) detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

 

Luunja valla üldplaneeringu ülevaatamine

Eelnõu


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb