Valimised                   

                          
                                      

                   VALIMISTE INFOVolikogu asendusliikme määramine valimiskomisjoni otsus
Volikogu asendusliikme määramine valimiskomisjoni otsus
Volikogu asendusliikme määramine valimiskomisjoni otsus
Volikogu esimehe valimine valimiskomisjoni otsus
Volikogu liikmete registreerimine  valimiskomisjoni otsus
Volikogu asendusliikmete registreerimine   valimiskomisjoni otsus Lisamandaatide registreerimine  valimiskomisjoni otsus

Luunja Vallavolikogu valimiste valimistulemuste protokoll ja mandaatide jaotus

Valituks osutunud kandidaatide asendusliikmed


Lisamandaatide registreerimine

Luunja Vallavolikogu valimiste hääletustulemuste protokoll


 


valimiskomisjoni koosseis:

  Aime Koor  -                 esimees

  Edma Dovnar -             aseesimees

 Vilma-Ingrit Aunapuu -   liige

  Maret Saaristu -            liige   
  Merily Tagamets  -        liigeInfo valimiste kohta Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb